Ympäristö

Lapin Muovi Oy:n ympäristöpolitiikka

Lapin Muovi Oy on vuonna 1962 perustettu perheyritys ja asiakkaina ovat kauppa, teollisuus ja sairaalat.

Lapin Muovi Oy on johtava muovikalvojen tuottaja, joka hyödyntää tuotannossaan Cleantech –Teknologiaa. Lapin Muovi Oy:llä erityisesti kalvon valmistukseen tarkoitettu laadunvarmistusjärjestelmä EN 13984.
Tavoitteena on toimia yhtenä edelläkävijänä ympäristövastuullisten muovikalvotuotteiden tuottamisessa seuraavin periaattein:


Tunnistamme vaikutukset

  • Tunnistamme ja tiedostamme toimintaan liittyvät ympäristönäkökohdat ja vaikutukset. Merkittävimpiä ovat materiaaliin, energiaan ja logistiikkaan liittyvät. Toimintamme tuloksena hiilijalanjälkemme on erittäin pieni.

Sitoudumme

  • Sitoudumme ympäristöasioiden tason parantamiseen sekä ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseen. Toimintaa ja tuotteita kehitettäessä ympäristön huomioiminen ja henkilöstön tietoisuuden lisääminen on tärkeässä roolissa.

Noudatamme ympäristövaatimuksia

  • Noudatamme muovikalvotuotantoa koskevaa ympäristölainsäädäntöä, viranomaismääräyksiä sekä REACH -lainsäädäntöä. Edellytämme vastaavaa myös tavarantoimittajiltamme.

Ympäristön huomioiminen tuotteissa ja toiminnassa

  • Tarjoamme asiakkaille vähemmän ympäristövaikutuksia aiheuttavia vaihtoehtoja tuotteiden ja raaka-aineiden valinnoissa.

Materiaalien ja energian kulutus

  • Minimoimme kaikessa toiminnassa materiaalien ja energian kulutuksen sekä kierrätämme tuotantojätteen 100 % ja pyrimme hyödyntämään muut syntyvät jätteet energiakäyttöön. Merkittävä osa käyttämästämme energiasta tuotetaan ympäristöystävällisesti lappilaisella vesi- ja tuulivoimalla.

 

sertifikaatti_ecostart